Medicatienazicht (-coaching) door de huisapotheker: een nieuw initiatief

Neem je 5 of meer geneesmiddelen per dag?

Ben je niet helemaal zeker of je deze correct inneemt?

Vergeet je ze af en toe in te nemen?

Heb je last van ongewenste effecten van deze medicatie?

Heb je andere vragen over je medicatie? 

Je huisapotheker kan je hier bij helpen!

Sinds 1 april 2023 is er een nieuwe dienst waarbij de apotheker een terugbetaald medicatienazicht kan uitvoeren bij patiënten die meerdere geneesmiddelen innemen. Wij bekijken dit als een kans om de patiënt zoveel mogelijk te ondersteunen in een correct medicatiegebruik. Medicatienazicht of medicatiecoaching, is een begeleiding op maat, aanvullend op deze van de huisarts. Met deze multidisciplinaire aanpak trachten we een medicatieschema te bekomen waarin elk geneesmiddel zijn maximaal effect en minimaal ongewenst effect bereikt. 

Wat houdt medicatiecoaching juist in? 

Deze coaching start met een gesprek waarbij de apothek
er samen met zijn patiënt het medicatiegebruik overloopt om een vollediger beeld te krijgen van het medicijnengebruik. Er worden enkele vragen gesteld om de verwachtingen en noden van de patiënt beter in te kunnen schatten, gaande van; innamemoment, ervaren effect, mogelijke bijwerkingen, praktische problemen, bezorgdheden, therapietrouw, … Dit gesprek is het ideale moment voor de patiënt om vragen te stellen na eventuele voorbereiding thuis.

We controleren nadien mogelijke interacties, vaccinatieschema, risicomedicatie voor de nieren, … Ook extra begeleidings- of ondersteuningsmogelijkheden, verandering levensstijl, verbetering therapietrouw, … gaan we proberen in te schatten. Verder worden andere eventuele moeilijkheden en problemen, veroorzaakt door de behandeling, onder de loep genomen. Aan de hand van deze coaching krijgen we een beter beeld van de medicatie-inname van de patiënt.

Na analyse van al die informatie deelt de apotheker zijn ervaringen en bevindingen met de huisarts van de patiënt en overleggen ze samen om zo het medicatieschema van de patiënt te optimaliseren. Daarna wordt al deze informatie teruggekoppeld naar de patiënt en krijgt deze een geüpdatet medicatieschema mee.

Denkt u dat medicatienazicht iets kan betekenen voor u? Maak dan hiervoor een afspraak. Dit kan ter plaatse in de apotheek, telefonisch, via mail of via volgende link:

https://app.salvus-health.com/user/APOTHEEK-COOLS/appointment/4bbd6c7f-63bb-4e14-95c9-08db294e1d12

Twijfel zeker niet om ons te contacteren bij vragen omtrent het medicatienazicht.


Bronnen

https://www.uu.nl/sites/default/files/upper_kerntaken_apotheker.pdf

https://www.apb.be/nl/corp/media-room/public-relations/pers-mededelingen/Pages/Medicatienazicht_nieuwe-terugbetaalde-dienst-in-apotheek.aspx

https://www.bcfi.be/nl/medicatienazicht-door-de-huisapotheker-een-nieuw-initiatief/