Migraine

Migraine … een bonzende hoofdpijn aan één zijde van het hoofd, die erger wordt bij de minste inspanning. Vaak gaat ze gepaard met misselijkheid, soms met braken. Fel licht en lawaai worden slecht verdragen. Sommige personen voelen tintelingen aan één lichaamskant.

Een aanval kan 4 tot 72 uur duren, maar verdwijnt meestal binnen één dag. Sommige patiënten hebben slechts af en toe een migraine - aanval. Anderen hebben er regelmatig last van

Het verloop van migraine

Een migraine - aanval telt 4 stadia. Deze doen zich echter niet altijd voor bij alle migraine - patiënten.

1. Voorafgaand aan de aanval

Ongeveer 40 % van de migrainepatiënten vertonen 2 tot 48 uren voor de hoofdpijn kenmerkende tekenen. Deze voortekens noemt men de prodromale verschijnselen. De meest voorkomende zijn: vermoeidheid, geeuwen, humeurschommelingen en hevige eetlust.

2. Vlak vóór de aanval

Sommige migraine - aanvallen worden voorafgegaan door typische verschijnselen, die we aura noemen. Ze verschijnen een halfuur tot 1 uur voor de hoofdpijn. Vaak gaat het om gezichtsstoornissen (sterretjes, flikkeringen, flitsen) of tintelingen aan één lichaamskant. Ongeveer 1 op de 4 migrainepatiënten ervaren een aura.

3. De aanval zelf

De matige tot ernstige, bonzende hoofdpijn gaat vaak samen met misselijkheid en soms met braken. Bij de minste inspanning verergert ze. Fel licht en lawaai worden slecht verdragen. Zij verplichten de migrainepatiënt ertoe om zich terug te trekken in een rustige en donkere omgeving.

4. Na de aanval

Op het einde van de aanval ben je mogelijk moe of slechtgehumeurd. Je kan nog 1 tot 2 dagen last hebben van een verminderde eetlust, spierpijn of van een vage “rest” - hoofdpijn.